Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

KREDYTY I POŻYCZKI


W tej zakładce znajdziecie państwo zestawienie aktualnych, polecanych produktów bankowych, umożliwiających pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na różne cele, począwszy od drobnej „konsumpcji” po wydatki związane z zakupem nieruchomości. Do produktów finansowych, które pozwalają zdobyć dodatkowe pieniądze, należą różnego rodzaju kredyty, limity w rachunku oraz karty kredytowe.
Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Kredyt konsumpcyjny - zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt.Głównym motywem zaciągania tego typu zobowiązań nie jest tzw. życiowa konieczność, lecz chęć szybkiego dostępu do środków finansowych w celu pozyskanych środków na opłacenie bieżących wydatków, np. zakup drobnych domowych sprzętów czy remont mieszkania. Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, a dodatkowo kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi.
Limit w rachunku– polega na udostępnieniu przez bank możliwości zadłużania się do wysokości sumarycznego limitu ustalonego w umowie w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, co w praktyce oznacza, że wypłatakredytu nie jest obwarowana dodatkowymi warunkami i procedurami związanymi z badaniem zdolności kredytowej. Dzięki temu dostęp do finansowania za pośrednictwem linii kredytowej jest bardzo szybki. Limit w rachunku może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. W przypadku linii odnawialnej spłacone przez kredytobiorcę kwoty automatycznie zwiększają kwotę dostępną do wypłaty – w okresie obowiązywania umowy kredyt może być wielokrotnie wypłacany i spłacany. W przypadku linii nieodnawialnej kredyt można wykorzystać tylko raz, a jego spłata nie powoduje zwiększenia kwoty możliwej do wypłaty w późniejszym terminie.
Karta kredytowa– karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniemlimitu kredytowego przez wydawcę karty, np. bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach przyznanego limitu.Zwykle do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne posiadanie rachunku płatniczego u wydawcy. Limit kredytowy związany z kartą jest zazwyczaj oprocentowany wyżej niż linie kredytowe przyznawane o rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych.Z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy (grace period). Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci 100% zadłużenia wykazanego przez bank na zestawieniu transakcji to nie zapłaci odsetek od kredytu kartowego. Grace period dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych. Od transakcji wypłaty gotówki, np. w bankomatach, odsetki trzeba zapłacić w każdym przypadku (za każdy dzień do dnia wypłaty środków).
Doświadczenie i wiedza jaką posiadamy w zakresie polecanych kredytów bankowych i pozabankowych, pozwoliły nam przygotować poniżej ich zestawienie. Każdy znajdzie właściwy produkt bankowydla siebie - wybór poprzez kliknięcie w jego nazwę.

1. (10A) Wyszukiwarka kredytów JEDENWNIOSEK

2. (25T) Pożyczka pod zastaw nieruchomości SPEED CASCH

3. (25A) Kredyt hipoteczny OPEN FINANSE

4.(17C) Kredyt samochodowy GETIN

5. (9M) Kredyt od firmy ZLOTÓKOWO.PL

6. (6C) Kredyt gotówkowy EUROBANK

7. (16A) Kredyt gotówkowy MONETKOWO.PL

8. (25T) Kredyt hipotecznu OPEN FINANSE

9. (6S) Pożyczka pozabankowa LOAN ME

 

9. (250C) Wygodna Karta Kredytowa RAIFFEISEN POLBANK

10. (125C) Karta kredytowa TURBO od Santander Bank